Cheeky Cheeky | 懷舊風格 厚雙囍牌火柴 人情利是封

Cheeky Cheeky

HK$12.00
Shipping calculated at checkout.

厚雙囍牌火柴 人情利是封

尺寸: 89mm x 172mm

材質: 157gsm 啞粉卡

香港製造

由香港插畫師Pok Li 設計| 厚面子全宇宙最厚臉皮的人